Čišćenje stubišta

Usluge koje dodatno naplaćujemo

  • Čišćenje poslije krečenja stubišta
  • Čišćenje tavanskih prostorija
  • Čišćenje garažnog prostora
  • Čišćenje podrumskih prostorija
  • Pranje staklenih površina sa dizalicom
  • Odobravamo popust za zgrade koje redovno održavamo