Čišćenje stubišta

Kontakt

SERVISNI CENTAR MAX-M

Banja Luka, Vladike Platona 3 (TC Zenit)

78000 Banja Luka, RS, BiH

Tel/fax : 051/346-890; Mob. 065/514-036

Žr: Nova Banka 551000025293688

Žr: Sberbank 567241250010288